Skip to main content

SMBWO: for quality in postdoctoral research

The Foundation for Biomedical Scientific Research Training (“SMBWO”) is the organization that certifies postdoctoral research training of biomedical scientific investigators in the Netherlands.

In general, postdoctoral research training, including the academic PhD training, occurs within the Dutch universities, in part under the auspices of the respective scientific occupational “Societies” bundled in the “Federa” (the Dutch Federation of Biomedical Scientific Societies) and the Society for Biomedical Scientific Investigators (“VMWO”).

Klik hier meer informatie over het Algemeen SMBWO reglement

Commissie van Toezicht en Beoordeling Immunologie
Secretariaat: Andreea Ioan-Facsinay PhD
p/a AmsterdamUMC
Secretariaat NVVI
L3-109
Postbus 22660
1100 DD Amsterdam

Prof.dr. E.C. de Jong, Secretary General
Klarissa Patijn, secretary

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

"Wil jij je tijdens je promotietraject breder ontwikkelen op het gebied van de immunologie, dan is een opleiding “immunologie” van de SMBWO wellicht iets voor jou!”

SMBWO-erkenning specialisme Immunologie

In de Stichting voor opleiding tot Medisch-Biologisch Wetenschappelijk Onderzoeker (SMBWO) zijn naast alle Nederlandse universitaire instellingen ook wetenschap-pelijke beroepsverenigingen, zoals de NVVI, vertegenwoordigd. Deze verenigingen hebben reglementen opgesteld voor de post-doctorale opleiding tot medisch-biologisch wetenschappelijk onderzoeker volgens SMBWO-normen binnen het betrokken specialisme. Deze opleidingen, indien met succes afgerond, leiden uiteindelijk tot erkenning (certificering) door de SMBWO. Dit is ook mogelijk voor het specialisme Immunologie.

Wat is nu de meerwaarde van een SMBWO-erkenning?
Naast de doctorstitel die je na je promotie hebt verkregen geeft de erkenning aan dat je als kandidaat in het algemeen een bredere kennis van het vakgebied hebt. Regelmatig wordt in vacatures voor wetenschappelijk personeel een SMBWO-erkenning gevraagd. Ook garandeert de SMBWO-erkenning dat aan internationale eisen voor een PhD in het vakgebied is voldaan. Verder is een SMBWO erkenning een vereiste als je in opleiding wilt gaan tot medisch immunoloog.

Aan elke universiteit is een lokale opleider immunologie benoemt bij wie je terecht kan met vragen rondom de toelating en eindtermen. De procedure verloopt als volgt; zodra je begonnen bent met je promotie onderzoek op een immunologisch onderwerp kan je een afspraak maken met de lokale opleider en bespreken of je toegelaten kan worden tot de opleiding en aan welke eisen je gaandeweg moet voldoen. Samen met de lokale opleider vul je het formulier tot aanmelding voor de opleiding in. Je krijgt na een aantal weken feedback van de Commissies voor Toezicht en Beoordeling (CTB). De leden van de CTBs zijn experts binnen het betrokken vakgebied en worden benoemd op voordracht van de beroepsverenigingen. Als je wordt toegelaten tot de opleiding zal je nog gewezen worden op specifieke punten waar je rekening mee moet houden bij het inplannen van bijvoorbeeld je stage medische immunologie. Verder doorloop je je promotie traject, presenteert data op meetings, publiceert artikelen en schoolt je jezelf bij in de immunologie. Na je promotie overleg je opnieuw met de lokale opleider en stel je het verzoek tot erkenning op. Dit document zal weer door de CTB beoordeeld worden waarop ofwel feedback komt met een verzoek voor additionele informatie of als de CTB de aanvraag positief beoordeeld zal deze ter goedkeuring worden voorgelegd aan het SMBWO bestuur. Het SMBWO verleend uiteindelijk de erkenning. Aan deze laatste stap zijn beperkte kosten verbonden.

Met deze erkenning sta je als Nederlands immunoloog net wat sterker op de arbeidsmarkt.
Kijk voor meer informatie en de formulieren op http://www.dutchsocietyimmunology.nl bij ‘Research & Education’ - SMBWO.
Mochten er additionele vragen zijn dan kan je je het beste richten tot de lokale opleider aan jouw instituut. Voor algemene vragen kan je ook terecht bij het CTB via: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Rik Brooimans (Voorzitter CTB)
Andreea Ioan-Fascinay (Secretaris CTB)


SMBWO forms

Let op! Niet ondertekende formulieren worden niet in behandeling genomen!