Skip to main content

Medical Immunology

Only available in Dutch

Binnen de NVVI richt het College van Medisch Immunologen (CMI) zich op de organisatie en belangen van het laboratoriumspecialisme medische immunologie . Het CMI houdt zich bezig met de diagnostiek van diverse immunologische aandoeningen en rond transplantatie, zoals bij:

  • patiënten met (een vermoeden van) ziekten waarbij het immuunsysteem betrokken is (m.n. auto-immuunaandoeningen, immuundeficiënties, allergieën, maligne hematologische aandoeningen);
  • patiënten die een weefsel-, cel-, of orgaantransplantatie ondergaan;
  • patiënten die met immuunmodulerende geneesmiddelen worden behandeld.

Het medisch-immunologisch laboratoriumonderzoek gebeurt aan de hand van analyse van lichaamsmaterialen (bijv. bloed, beenmerg, weefsel, urine, longvocht en liquor cerebrospinalis), waarin immunologische markers worden bepaald onder verantwoordelijkheid van de laboratoriumspecialist medische immunologie. Op deze manier wordt inzicht verkregen in het (dis)functioneren van het immuunsysteem en/of de effectiviteit van therapie. Laboratoriumspecialisten medische immunologie participeren als klinisch medebehandelaar in multidisciplinair patiëntenoverleg, waarbij zij meedenken over diagnose en behandeling en artsen adviseren over optimale diagnostiek en interpretatie van uitslagen. Daarnaast is innovatie van immunologische diagnostiek door middel van translationeel onderzoek een belangrijke taak. Het belang van de patiënt en de kwaliteit van de laboratoriumdiagnostiek staan altijd centraal.

De medische immunologie heeft een eigen positie en taak binnen de laboratoriumgeneeskunde en gezondheidszorg. De laboratoriumspecialist medische immunologie werkt daarbij nauw samen met collega’s uit andere laboratoriumdisciplines in de gezondheidszorg (o.a. klinische chemie, klinische genetica, medische microbiologie en pathologie).

For more information visit our website:
www.medischeimmunologie.nl